PROJEKT: NABAVA OPREME ZA AUTOSERVIS

Nabavljenog temeljem Javnog natječaja za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavanju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj je vrlo kompleksno područje kojem bi se trebalo posebno posvetiti, jer tim načinom osobe s invaliditetom postaju aktivni članovi društva i samostalno mogu ostvarivati svoj društveno ekonomski položaj. Tvrtka Auto servis i vučna služba Horvat ovim projektom želi u tome neposredno pomoći osobama s invaliditetom, kroz osiguravanje uvjeta za njihovo zapošljavanje u svom poduzeću.

CILJ PROJEKTA

Glavni cilj Projekta nabave Opreme za autoservis je unaprijediti poslovanje razvojem novih tehnologija koje omogućavaju brži, lakši i ekonomičniji rad.

Također, proširenjem postojećih usluga i uvođenjem novih usluga planiramo omogućiti korisnicima što bolju i efikasniju uslugu na jednom mjestu tj. kompletnu pripremu vozila za tehnički pregled (kontrola kočnica, kontrola amortizera, ispušnih plinova, kontrola geometrije kotača, dijagnostička kontrola vozila). Uz postojeću djelatnost vučne službe a sa ovim projektom kompletirali smo naše usluge. Sa ovim projektom smo osigurali uvjete za održavanje zaposlenosti dvije već zaposlene osobe s invaliditetom (direktor poduzeća i vozač vučne službe) te novo zaposlili jednu osobu s invaliditetom, na radno mjesto automehaničar.

Predviđeno trajanje Projekta je 24 mjeseca (od rujna 2020. do rujna 2022. godine) u kojem prvenstveno provodimo nabavu sve planirane opreme, izvršenja plaćanja i isporuke iste. Potom postavljanje opreme u funkciju i stvaranje dodatne vrijednosti kroz povećanu proizvodnju te sklapanje novih poslovnih dogovora s postojećim i novim partnerima te dobava novih kupaca naših proizvoda i usluga.

Glavni ciljevi projekta su:
• Povećati svoje uslužne potencijale kroz pružanje više usluga (od usluge prijevoza vozila, usluge mehaničarskih popravaka i kompletne pripreme vozila za tehnički pregled)
• Pružanje veće efikasnosti u organizaciji, vođenju i predstavljanju naše tvrtke za potrebe klijenata online (web usluge) i offline (naglasak na uslugama kompletne pripreme vozila)
• Povećanje konkurentnosti i vizibilnosti tvrtke dobivanjem novih respektabilnih klijenata, koji samim time imaju i veće potrebe za našim uslugama
• Povećati ukupan broj uposlenih osoba kao i zaposlenih osoba s invaliditetom društva Auto servis i vučna služba Horvat i time povećati svoje uslužne kapacitete te kroz to pridobiti i povećati broj novih klijenata kroz naša rješenja i usluge.

UKUPNI IZNOS INVESTICIJE

Ukupni iznos investicije za 24 mjeseca je 599.805,01 kn (sa PDV-om), od čega sufinancirani iznos Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za nabavu Opreme za auto servis.

Navedena investicija pozitivno će utjecati na poslovanje društva, očekuje se povećanje broja novih klijenata, manji troškovi poslovanja i puno veći prihodi društva. Projekt doprinosi jednakim mogućnostima kroz osiguravanje ravnopravnosti spolova, nediskriminacije te pristupačnosti osobama s invaliditetom. Projektnim prijedlogom omogućit će se zadržavanje zapošljavanja dvaju osoba s invaliditetom, tri osobe bez invaliditeta i novo zapošljavanje jedne osobe s invaliditetom. Po uspješno provedenom projektu u društvu će ukupno biti zaposleno minimalno 3 osobe s invaliditetom.

Ovim zapošljavanjem tvrtka Auto servis i vučna služba Horvat doprinosi smanjenju broja osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada te zaposlene osobe s invaliditetom dobivaju status aktivnih članova društva, koji sudjeluju u zajednici i ostvaruju svoje potencijale. Novim zapošljavanjem pridonosimo povećanju životnog standarda, osiguranju egzistencije te gospodarskom razvoju, što ima pozitivne učinke na tržište rada.

Nakon uspješne provedbe ovog projekta postoji mogućnost da ostala poduzeća u Virovitičko Podravskoj županiji, ali i u Republici Hrvatskoj, prepoznaju ovaj projekt i njegov način kao primjer dobre prakse i odluče se na zapošljavanje osoba s invaliditetom, kojima će osigurati potrebne uvjete za rad.

Financijska održivost projekta osigurana je iz vlastitih sredstava društva, kroz dobit društva i kroz zadržanu dobit. Nakon implementacije ovog projekta planira se daljnji razvoj društva te stjecanja novih klijenata i partnera.

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image